COL·LABORACIONS

Empreses amb les quals col·laborem

Covisa

Des de l’any 2010 col·laborem estretament i treballem conjuntament amb Covisa solucions energètiques tant en temes d’instal·lacions fotovoltaiques, com en manteniments elèctrics i fotovoltaics, com en tasques d’instal·lacions a comerços, indústries i particulars. També a través d’ells, revisant qualsevol tasca comercial o tècnica per a la contractació tant de llum com de gas.

Plaça Bages, 10 - 08243 Manresa (Barcelona)        TEL. 938749443

http://www.covisa.cat

Logo Covisa

Iberdrola

Elecmain col·labora amb Iberdrola dels de l’any 2018 tan pel que fa a temes de contractació de llum i gas (a través de Covisa solucions energètiques), com per instal·lacions fotovoltaiques particulars, comunitàries i d’empresa; com per instal·lacions de punts de recàrrega de vehicles, ja que en som instal·ladors autoritzats.

TEL. 900 225 235

http://www.iberdrola.es

Logo iberdrola