ENERGIES RENOVABLES

Instal·lació de solars fotovoltaics i punts de recàrrega

Plaques solars

Instal·lació de SOLARS FOTOVOLTAICS per a autoconsum, aïlllades i d’injecció a la xarxa

Realitzem estudis d'estalvi energètic oferint solucions personalitzades i adaptades a les diferents necessitats de consum i a les restriccions financeres de cada client.

Adaptem la instal·lació segons les característiques de la finca, oferint diverses alternatives com ara microinversors, optimitzadors i bateries solars. Gestionem tots els tràmits necessaris, com la memòria tècnica, el CIE (Certificat d'Instal·lació Elèctrica), el RITSIC (Registre d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis de Catalunya) i el RAC (Registre d'Activitats Classificades), per a la legalització de la instal·lació. A més, assessorem en la bonificació de l'IBI (Impost de Béns Immobles), el qual també pot ser utilitzat per a sol·licitar subvencions.

Amb més de 200 instal·lacions realitzades.

Instal·lació de PUNTS DE RECÀRREGA per a vehicles elèctrics

Instal·lem punts de recàrrega segons les necessitats tant dels clients individuals com de les comunitats de propietaris. Proporcionem la memòria tècnica, el CIE i el RITSIC per a la legalització, que també es pot utilitzar per a sol·licitar subvencions.

A més, realitzem estudis i instal·lacions per a aparcaments comunitaris, mitjançant la instal·lació de sistemes de conducció de cables des de les centralitzacions de comptadors fins als principals corredors dels aparcaments, amb l'objectiu de poder alimentar les futures estacions de recàrrega ubicades en les places individuals, mitjançant derivacions del sistema de conducció de cables.

Ja hem instal·lat més de 400 punts de recàrrega.

Recàrrega per a vehicles elèctrics